Cijene i tarife za hipotekarne usluge

Cijene i tarife za usluge hipotekarnog kreditiranja

Pregled zahtjeva Bez naknade
Naknada za odobravanje kredita 5% iznosa kredita(minimalno 300KM)
NKS(EKS) od 18%(21,9%) godišnje
Izmjene i dopune ugovora Bez naknade
Djelimična ili potpuna prijevremena otplata zajma do 1% ostatka glavnice kredita