Spajanje i refinansiranje postojećih kredita

Spajanje kredita ili refinansiranje putem Hipokredit kredita je idealno rješenje ako klijent ima nekoliko kredita, prekoračenja ili pozajmica i traži najbolje uslove za otplatu svih kredita. Nekretnine će postati garancija za osiguranje ili refinansiranje drugih kredita. Možete refinansirati neograničen broj kredita:

  • Kamatna stopa je niža a rokovi otplate duži;
  • Mogućnost spajanja kredita plus dodatni iznos novca uz nepromjenjenu ili manju ratu;
  • Novac se isplaćuje u roku od nekoliko dana od dana podnošenja zahtjeva;
  • Iznos za spajanje i refinansiranje - do 70% vrijednosti nekretnine;
  • Iznos kredita - od 2.000 do 50.000 konvertibilnih maraka;
  • Rok kredita - od 3 mjeseca do 10 godina;
Prijavite se za spajanje ili refinansiranje postojećih kredita

Spajanje ili refinansiranje kredita sa nekretninama kao osiguranjem je vrlo jednostavan proces. Detalji o tome ovdje.

Često postavljana pitanja o mogućnostima spajanja kredita:

Mogu li produžiti rok otplate kredita prilikom spajanja ili refinanciranja drugih kredita?

Da, moguće je. Ponudit ćemo vam rok otplate kredita na osnovu veličine mjesečne rate koja je najpoželjnija i najprikladnija za vaš prihod.

Ako refinansiram druge kredite i uzmem dodatni iznos novca od Hipokredita, da li će moja mjesečna rata biti veća nego prije?

Krediti hipokredit.ba jeftiniji su od potrošačkih kredita. U većini slučajeva, kada se porede krediti Hipokredita sa ostalim kreditima, ukupna mjesečna rata je mnogo manja.

Mogu li refinansirati svoje kredite ako trenutno nemam nikakva redovna primanja?

Za dobivanje zajma od Hipokredita, dužnik mora imati dokaziv i redovan prihod.

Koliki je iznos kamate za kašnjenje u otplati rate?

Za svako kašnjenje naplaćuju se opomene u skladu sa tarifnikom plus zakonska zatezna kamata.

Niste sigurni da li je zajam za spajanje i refinanciranje osiguran nekretninama pravo rješenje za vas?

Imate li pitanja? Kontaktirajte nas za besplatnu konsultaciju.